Sponsors 2015

GOLD LEVEL SPONSORS

Dr. Anish Desai

Dr. Choudari (CP) and Nirmala Chintamaneni

Dr. Kiran Samindla

Dr. Leena and Rajiv Paul

Dr. Naaz Hussain

Dr. Neeti Bhargava

Dr. Nirmal & Gopi Shah

Dr. Payasada & Chandra Kotrappa

Dr. Prafull & Deepti Dave

Dr. Swami Nathan

Dr. Nabila & Shad Shamsuddin

Dr. Tina Sukumar & Dr. Rohini Bhatia

Dr. Viney and Sonia Saini

Drs. Praveen & Madhavi Bolarum

Frederick Memorial Hospital

Mrs. Chhaya & Sujal Lagowala

Mr. Doug Boyle, CPA

Mr. Jonathan Porter

Mr. Ramkrishna & Mr. Gautam Patel

Mrs. Anasuya and Bijay Dash

Mrs. Darshna and Ajay Phogat

Mrs. Manisha and Kunjan Butala

Mrs. Purvi & Manoj Thakkar

Mrs. Sonal and Sharad Doshi

ADVERTISERS

Dr. Anita Nahar & Dr. Rohan Rangen

Dr. Anusha Belani

Dr. Atul & Nita Purohit

Dr. Chet Patel

Dr. Gaffar Syed

Dr. Hemen Shah

Dr. Hiren Shah

Dr. Mihir Jani & Dr. Sudheer Reddy

Dr. Mohammed Mohiuddin

Dr. Naaz Hussain

Dr. Ram & Surekha Randad

Dr. Sabiha Mohiuddin

Dr. Sadaf Taimur

Dr. Sajjad Aziz

Dr. Shahid Rafiq

Dr. Syed Haque

Franklin Liquors - Manish Desai

Kumon Math & Reading Centers

Mr. Ajay Kasana & Seema Sharma

Mr. Bimal & Dipti Pastakia

Mr. Deepak Thakkar

Mr. Koushik & Sampa Chanda

Mr. Makhan Matharu

Mr. Rakesh Shah, CPA

Newbridge Spine and Pain Center

VENDORS

ArachneStyle - Shawls & Handicrafts (Devina Mahapatra)

Chinmaya Mission

Delhi6 - Primary Food Vendor

Henna (Priya Shah)

JHCP - John Hopkins Community Physicians

JSS Spiritual Mission

Life & Discovery

Bhavna Shah & Sushma Shah—Snacks Vendor

S 4 Realty - Real Estate (Ajay Kasana & Seema Sharma)

SHARP - Pizza / Drinks

Sisters - Jewellery (Manisha Tewari)